Είστε εδώ

Καλωσορίσατε στο Έργο ENTELIS

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Μάθηση με τη χρήση της Τεχνολογίας σε μια Ενιαία Κοινωνία χωρίς Αποκλεισμούς

(The European Network for Technology Enhanced Learning in an Inclusive Society )

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ENTELIS (2,69 Mb) στις ακόλουθες γλώσσες: ENDEGRFIITMK   
Κατεβάστε το ENTELIS INTERIM REPORT (Public Part, 189 Kb): EN 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) αλλάζουν τον τρόπο ζωής σε όλη την υφήλιο, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πλήρη εμπλοκή τους στην τεχνολογία, και για το λόγο αυτό δεν απολαμβάνουν πλήρως τα πλεονεκτήματά της. Αυτό λειτουργεί εναντίον της εγκαθίδρυσης μιας ενιαίας κοινωνίας όπως απαιτείται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Αυτό το χάσμα μπορεί να γεφυρωθεί με την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων όλων των πολιτών και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κατάλληλη υποστηρικτική τεχνολογία.  Η επένδυση στις ευκαιρίες μάθησης και στα προγράμματα εκπαίδευσης θα βοηθήσουν στην αύξηση της συμμετοχής στην κοινωνία και στην πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο ENTELIS – το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης – φέρνει μαζί συνολικά εννέα εταίρους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα εταίρο από τις ΗΠΑ, οι οποίοι κατέχουν τις αναγκαίες ικανότητες και εξειδίκευση για την αντιμετώπιση αυτού του σύνθετου ζητήματος. Παράλληλα άλλοι οργανισμοί έχουν ενταχθεί στο δίκτυο ως Συνεργαζόμενοι Εταίροι.

Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα αναπτύσσοντας ένα βιώσιμο δίκτυο οργανισμών οι οποίοι συνεργάζονται για την ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρίες όλων των ηλικιών.

Το δίκτυο συμπεριλαμβάνει οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, παροχείς υπηρεσιών καθώς και εθνικούς και διεθνής οργανισμούς-ομπρέλα. Οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός μπορεί να αιτηθεί για να ενταχθεί στο δίκτυο ως συνεργαζόμενος εταίρος, με βάση τους κανονισμούς του δικτύου.

Μόνο μαζί μπορούμε να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα!